Leren vanuit intrinsieke motivatie (VO/MBO)

Deze cursus kan zowel online als live worden georganiseerd.

Sluit het onderwijs van nu nog wel aan bij wat onze leerlingen nodig hebben in de toekomst? En vinden ze ons onderwijs eigenlijk nog wel leuk, zijn ze intrinsiek gemotiveerd? Worden ze uitgedaagd om creatief, kritisch en met oplossend vermogen vraagstukken aan te gaan? Als je hier aan twijfelt, vraag je je misschien af hoe het dan wel kan. Deze cursus geeft je handvatten om je onderwijs te verbeteren, zodat je op alle bovenstaande vragen “Ja!” kunt antwoorden.

Volgens de Van Dale betekent nieuwsgierig ‘verlangend te weten’, precies waar LeerLust voor staat. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen naarmate ze ouder worden, minder nieuwsgierig worden, ze stellen steeds minder vragen. Waardoor zou dit komen? Uit testen is gebleken dat mensen die nieuwsgierig zijn, ook beter onthouden, ook op lange termijn. Hier kunnen we dus iets mee. Leren gaat het best, wanneer de leerling kan leren vanuit nieuwsgierigheid (autonomie), verbondenheid en competentie (bron: Zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci). Deze ingrediënten zijn 1 op 1 te koppelen aan intrinsieke motivatie. En dat is niet alleen essentieel om leerlingen zelfstandig te laten leren, nieuwsgierigheid zorgt er dus ook voor dat je beter kunt onthouden en het maakt het voor de docent makkelijker om goed les te geven.

In deze 3 daagse cursus krijg je net genoeg theorie om het principe van intrinsieke motivatie te begrijpen en toe te passen. Maar nog belangrijker, je gaat aan de slag met praktische voorbeelden. Na de cursus heb je genoeg kennis, vaardigheden en ideeën opgedaan om leerlingen intrinsiek gemotiveerd te laten leren.

Is deze cursus iets voor mij?

De cursus is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals in het PO, VO en MBO die toekomstbestendig onderwijs willen aanbieden, waarbij de intrinsieke motivatie van de leerling voorop staat.

Aantal deelnemers

De cursus gaat door met minimaal 6 deelnemers. Het maximaal aantal is 20 deelnemers. 

Aanvullende coaching

Indien gewenst kan de cursus uitgebreid worden met individuele- en/of teamcoaching.

Programma

Het programma is altijd in overleg met de school/groep.  Aanpassingen kunnen gedaan worden naar de behoeften van de doelgroep. Hieronder volgt een voorstel voor het programma.

Dag 1

Theorie, de basis

 • Vormen van onderwijs
 • Waarom is intrinsieke motivatie belangrijk?
 • Wat is er voor nodig om autonoom te kunnen leren?
 • Hoe ziet leren vanuit intrinsieke motivatie eruit?
 • Verbondenheid en sociaal leren
 • Competentiegericht leren
 • De rol van de docent
 • De rol en mogelijkheden van ICT
 • Randvoorwaarden

De theorie wordt ondersteund door verschillende praktische oefeningen.

Dag 2

Theorie, de verdieping

 • Vakoverstijgende projecten
 • Hoe volg je het leerproces?
 • Werken met leerdoelen
 • Differentiëren
 • Belonen en formatief evalueren
 • Leerlingen activerend begeleiden

Praktijkoefeningen

 • Projecten ontwikkelen
 • Formatief evalueren
 • Coachen op het leerproces
 • Didactisch coachen in de les

Dag 3

Theorie, vertaling naar de praktijk

 • Hoe maak ik de eerste stap naar verbeterd onderwijs?
 • Fasen van een verbeterproces
 • Fasen van teamontwikkeling
 • Mogelijkheden voor een herhalende ontwikkelcyclus

Praktijk opdrachten

 • Visie formuleren
 • Wat is nodig om het onderwijs te verbeteren?
 • Roadmap maken
 • Pitch – waarom leren vanuit intrinsieke motivatie?

Kosten

De investering voor de 3 daagse cursus is €4.490,- excl. 21% BTW en reiskosten voor een groep van 6 tot 20 deelnemers.

Dit is inclusief studiemateriaal en na afloop een certificaat voor iedere deelnemer.

Data

Dagen en tijden worden afgesproken in overleg met de school/groep.

Locatie

De cursus vindt plaats online of op de eigen school. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een externe locatie. De bijkomende kosten zijn dan voor de school.

Inschrijven

Schrijf je nu in via het contactformulier.

Trainer & Coach

Janet van Mil
Janet van MilProfessioneel Trainer, Coach en eigenaar van LeerLust
Janet begeleidt en coacht docenten voor de school van morgen.